Petra

Otázka: 

Dobrý den,
mám několik otázek ohledně odpadů:
1) Osobně jsem viděla popeláře, jak do stejného popelářského vozu vysypávají popelnice na plast a v zápětí popelnice na směs (komunál). Auto má 2 komory? Spousta lidí si toto bohužel vykládá tak, že už třídit nebudou, když to popeláři stejně sesypou dohromady.
2) Bylo by možné zařídit na hřbitově kontejner na plast, když tam všichni vyhazují plastové kelímky od svíček?
3) Proč se v našem městě platí ve sběrném dvoře za suť a v jiných městech ne? Bohužel to má ten následek, že lidé hází suť v pytlích do popelnic na komunál, aby ušetřili.
4) Již 2x před 10ti dny jsem hlásila technickým službám nebezpečnou díru v nezpevněné komunikaci u garáží v ulici Zahradní, kde lidé parkují auta. Občas tam nějakému autu zapadne kolo. Na pohotovostním telefonu slíbili, že to vyřídí a na mail nereagují vůbec. Jaká je běžná doba, než technické služby opraví nahlášenou závadu?

Odpověď: 

Vážená paní Petro,

pokusím se na Vaše dotazy postupně odpovědět:

1/ Popelářské auto nemá dvě komory a vždy je svážena jen jedna komodita, ovšem pokud už dojde k popsané situaci znamená to, že do separovaného odpadu někdo nasypal odpad jiný, většinou směsný. Posádka obsahy nádob kontroluje a pokud není separovaný odpad "čistý", není jiné řešení.

2/ Vzhledem k provozním poznatkům technických služeb se v absolutním objemu nejedná o velké množství plastu, navíc většina obalů ze svíček není z plastu využitelného typu a na dotřiďovací lince by byly vyřazeny a uloženy do skládky s ostatním odpadem. Přesto podnět přeneseme na referát životního prostředí. O rozmístění kontejnerů rozhoduje právě tento odbor.

3/ Poplatek je daný vyhláškou města, občan platí jen část nákladů, které jsou spojené s likvidací suti. Navíc, stavební suť není komunálním odpadem. Výši poplatků za stavební suť v jiných městech neevidujeme, co však je známo, některá města ve svých sběrných dvorech tuto službu ani nenabízí a občané si musí její likvidaci sjednat s odbornou firmou. 

4/ Pokud se jedná o naléhavou závadu, technické služby takový podnět řeší ihned. V dalších případech se postupuje podle priorit a možností, v tomto období hlavně personálních. Ve Vámi jmenovaném případě se jednalo o opravu v nezpevněné části a u garáží, což podle TS, prioritní záležitost nebyla. Nicméně, pan ředitel sdělil, že závada byla dle možností opravena zásypem (v nezpevněném terénu a v zimě nelze jinak řešit). 

Markéta Bučoková, PR

V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Upozornění přepravní společnosti ČSAD STTRANS Od čtvrtka 4. března 2021 bude z ...
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 V letošním roce nastane další sčítání lidu, domů a bytů...
Vládou vyhlášený nový nouzový stav platící od soboty 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů přináší,...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Od čtvrtka 25. února 00:00 hodin do...
Nařízení státní veterinární správy   Na základě potvrzení výskytu nebezpečné...
Zítra, tedy ve čtvrtek 11. února zahájí činnost očkovací centrum Strakonice ve sportovní...
Upozornění Státní veterinární správy na potvrzenou ptačí chřipku u volně...
Ombudsman dětem -služba veřejného ochránce práv dětem a mladým dospělým
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...