Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci

Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci

Nově zrekonstruovaná komunikace vedoucí ze Strakonic směrem do Hajské je od pondělí 21. prosince uvedena do předčasného užívání. Ve středu 16. prosince o tom rozhodl Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice při řízení o předčasném užívání stavby.

Ještě před necelým půl rokem tato místa vypadala docela jinak. Dnes se ve směru do Hajské dostanou řidiči po zbrusu nové, výrazně širší komunikaci. K té přibyly autobusové nástupní plochy, přístřešky, nové veřejné osvětlení, ale také jednostranný chodník, který je přípravou pro obslužnost budoucí průmyslové zóny. To co není vidět, ale přesto bylo v rámci projektu kompletně rekonstruováno je celá vodohospodářská infrastruktura.

Rekonstrukce komunikace započala 29. července a dnes, po necelých pěti měsících, je v režimu předčasného užívání.

Celková investice za město činila necelých 5 mil. korun. Správa a údržba silnic a dálnic JčK uhradila částku dosahující necelých 7 mil. korun. V té je mimo jiného zahrnut nový asfaltový povrch a rozšíření silnice na 7 m pro zvýšení bezpečnosti, kapacity a plynulosti silničního provozu. Silnice je směrově upravena. Součástí je příprava sjezdu k budoucí průmyslové zóně.

Pro lepší začlenění stavby do terénu budou svahy násypů a zářezů ozeleněny.

Rekonstrukce silnice vyvolala dopravní omezení. Děkujeme všem řidičů za respektování této, obzvlášť v letních měsících, nepříjemné čtyřkilometrové objížďky.

Investiční akce, která byla společným dílem města Strakonice a Správy a údržby silnic a dálnic Jihočeského kraje byla připravována se značným předstihem již v roce 2018. Tehdy byla mezi městem Strakonice a SÚS JčK uzavřena smlouva o společnosti, jejímž předmětem byla vzájemná právní úprava a povinnosti mezi smluvními stranami na zakázce vypracování projektové dokumentace. Poté již následovalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele díla. Tím byla společnost Swietelsky.

Vládou vyhlášený nový nouzový stav platící od soboty 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů přináší,...
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Od čtvrtka 25. února 00:00 hodin do...
Nařízení státní veterinární správy   Na základě potvrzení výskytu nebezpečné...
Zítra, tedy ve čtvrtek 11. února zahájí činnost očkovací centrum Strakonice ve sportovní...
Upozornění Státní veterinární správy na potvrzenou ptačí chřipku u volně...
Ombudsman dětem -služba veřejného ochránce práv dětem a mladým dospělým
Tisková zpráva č. 11, ze dne 29.01.2021 Pandemie covidu-19 nezasáhla výhradně do chodu...
Nabídka pracovní pozice - úředník/úřednice odboru - stavební úřad Městského úřadu...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021 Jihočeský kraj zveřejnil...
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...