Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci

Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci

Nově zrekonstruovaná komunikace vedoucí ze Strakonic směrem do Hajské je od pondělí 21. prosince uvedena do předčasného užívání. Ve středu 16. prosince o tom rozhodl Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice při řízení o předčasném užívání stavby.

Ještě před necelým půl rokem tato místa vypadala docela jinak. Dnes se ve směru do Hajské dostanou řidiči po zbrusu nové, výrazně širší komunikaci. K té přibyly autobusové nástupní plochy, přístřešky, nové veřejné osvětlení, ale také jednostranný chodník, který je přípravou pro obslužnost budoucí průmyslové zóny. To co není vidět, ale přesto bylo v rámci projektu kompletně rekonstruováno je celá vodohospodářská infrastruktura.

Rekonstrukce komunikace započala 29. července a dnes, po necelých pěti měsících, je v režimu předčasného užívání.

Celková investice za město činila necelých 5 mil. korun. Správa a údržba silnic a dálnic JčK uhradila částku dosahující necelých 7 mil. korun. V té je mimo jiného zahrnut nový asfaltový povrch a rozšíření silnice na 7 m pro zvýšení bezpečnosti, kapacity a plynulosti silničního provozu. Silnice je směrově upravena. Součástí je příprava sjezdu k budoucí průmyslové zóně.

Pro lepší začlenění stavby do terénu budou svahy násypů a zářezů ozeleněny.

Rekonstrukce silnice vyvolala dopravní omezení. Děkujeme všem řidičů za respektování této, obzvlášť v letních měsících, nepříjemné čtyřkilometrové objížďky.

Investiční akce, která byla společným dílem města Strakonice a Správy a údržby silnic a dálnic Jihočeského kraje byla připravována se značným předstihem již v roce 2018. Tehdy byla mezi městem Strakonice a SÚS JčK uzavřena smlouva o společnosti, jejímž předmětem byla vzájemná právní úprava a povinnosti mezi smluvními stranami na zakázce vypracování projektové dokumentace. Poté již následovalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele díla. Tím byla společnost Swietelsky.

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Starosta města svolal dnes v ranních hodinách povodňovou komisi. Stav na řekách...
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...