Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2021 (dále jen program) zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 16. 12. 2020 pod usnesením č. 290/ZM/2020 a dne 24. 2. 2021 pod usnesením č. 337/ZM/2021.

 

Lhůta pro podání žádostí: 1. 2.-31. 3. 2021