Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení pro občany

 

Pan prezident vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby jsou vyhlášeny na pátek 8.  října a sobotu 9. října 2021.

 

  • Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volební místnosti na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.

Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu:

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 1.10.2021
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 1.10.2021
  • osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 6.10.2021

Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 23.9.2021, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči – při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně ověřený podpis voliče.

Na webových stránkách www.strakonice.eu  můžete pod odkazem městský úřad (2. okénko v liště), a dále odkaz Volby (sloupec vpravo) klikem otevřít vzor Žádosti o vydání voličského průkazu.

 

  • Zájemci o členství v okrskových volebních komisích (dále OVK) se mohou hlásit od 1.7.2021 buď v kanceláři volební strany, která má zaregistrovanou přihlášku do voleb, nebo na Městském úřadu ve Strakonicích v kanceláři v 1. patře budovy Na Stráži 270 anebo na tel. 383 700 221, 383 700 210 a 724 232 888.

 

  • Upozorňujeme všechny zájemce o členství v OVK delegované od volebních stran i od starosty Strakonic, že I. zasedání OVK se uskuteční v úterý 14.9.2021 od 14,00 hodin ve velkém sálu Městského kulturního střediska Strakonice. Členové budou pozváni na toto zasedání zasláním pozvánky. Účast členů je povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při  neúčasti jak na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována v rozmezí max. 4 hodin.

 

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...