Společnost Dura věnovala tablety strakonickým školám

Tisková zpráva č. 11, ze dne 29.01.2021

Pandemie covidu-19 nezasáhla výhradně do chodu ekonomiky, ale poznamenala mimo jiných i segment vzdělávání, tedy školství. Distanční výuka přivodila mnohým rodičům i žákům horké chvilky v souvislosti s využitím počítačové techniky nezbytné k připojení se k výuce. Ne každému se potřebného vybavení dostává, a když se doma sejdou naráz dva či tři školáci, začíná být na počítačích těsno.

 

Společnost Dura Automotive CZ, k.s. oslovila město Strakonice jako zřizovatele základních škol a se začátkem roku přišla se štědrou nadílkou. Pro čtyři strakonické základní školy věnovala společnost 120 tabletů v hodnotě necelých čtyři sta šedesát tisíc, které jednatel společnosti Lubomír Věneček předal v pátek 29. ledna na strakonické radnici ředitelům škol.

Co vedlo společnost k tak velkorysému počinu? „Vedla nás k tomu krize coronaviru, která postihla nejen Českou republiku, ale i místní region a v největší míře obory gastronomie a školství. Rozhodli jsme se i proto, že většina našich zaměstnanců, kterých je 1500 v závodech Blatná a Strakonice, má své děti v místních školách a protože víme jak těžká je současná situace, myšlenka podpořit a udělat lepší podmínky pro vzdálenou výuku, se jeví jako správná,“ sdělil jednatel společnosti Lubomír Věneček.

Za zřizovatele, ale i za školy poděkovali za milý dar v nelehké době místostarostové Rudolf Oberfalcer a Josef Zoch. „Oceňujeme, že i v době, která není jednoduchá, jeden z velkých zaměstnavatelů myslí na pomoc těm, kteří ji potřebují. Zároveň bych rád naopak nabídl do budoucna možnou vzájemnou spolupráci,“ vyjádřil Rudolf Oberfalcer.    

Jak naloží ředitelé s tablety? „Plán už máme. Společně s třídními učiteli jsme vytipovali žáky, kteří mají například jen jeden počítač doma a musí se o něj dělit několik sourozenců. Tablety tedy na výpůjčku půjdou k těmto žákům,“ sdělil za všechny ředitele strakonických základní škol Rudolf Prušák.  

Dárkové poukazy byly symbolickým předáním tabletů, k fyzickému došlo ihned po formální schůzce na radnici. IT specialista firmy Josef Čadek společně se zástupkyní personálního oddělení Janou Zetkovou je rozvezli do jednotlivých škol.

 

Ing. Markéta Bučoková, PR

Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...