Hlášení městského rozhlasu - 11.Únor 2021

MIMOŘÁDNÉ HLÁŠENÍ:

 

Nařízení státní veterinární správy

 

Na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – ptačí chřipky- v katastrálním území Katovice, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, v součinnosti s Městským úřadem Strakonice,

nařizuje

toto mimořádné veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ptačí chřipky.

 

Vzhledem k ohnisku nákazy bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. Do ochranného pásma spadají, v rámci města Strakonice, celá katastrální území Dražejov u Strakonic a Střela. Do pásma dozoru pak celá katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Hajská a Přední Ptákovice.

Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí, především:

  • Umístit ptáky do uzavřených prostor a zamezit jejich styku s volně žijícím ptactvem
  • Zákaz přemisťování nebo rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z chovu
  • Zákaz pohybu a přepravy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí po pozemních komunikacích, kromě výjimek

 

Všem chovatelům ptáků v pásmu dozoru se nařizuje především:

  • Zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec, který nebyl ohlášen 24 hodin předem Krajské veterinární správě
  • Zákaz přemisťování nebo rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z chovu bez ohlášení 24 hodin předem Krajské veterinární správě

 

V příštím týdnu zároveň proběhne v ochranném pásmu a v pásmu dozoru soupis všech hospodářství a komerčně drůbežářských hospodářství, kde je chována drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí.

 

Přesné znění vyhlášených opatření, včetně výjimek je k dispozici na MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí, na úředních deskách a na elektronické úřední desce městského úřadu Strakonice.

 

Městský úřad Strakonice,

odbor životního prostředí

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...