Hlášení městského rozhlasu - 16.Únor 2021

1.

V Ý Z V A   O B Č A N Ů M   !!!

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, na základě „Nařízení státní veterinární správy - v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Městys Katovice, provádí v těchto dnech sčítání drůbeže a ptactva v malochovech z důvodu možného šíření ptačí chřipky. Povinností obce je zajistit sčítání veškerého ptactva a drůbeže v katastrálních územích Dražejov u Strakonic a Střela.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste ve vlastním zájmu, jste-li chovateli jakéhokoliv ptactva anebo drůbeže, provedli sčítání a zápis do dotazníku, který je zveřejněn na úřední desce města, nebo na požádání zašleme e-mailem.

Sčítání se provádí z důvodu následných náhrad škod za likvidaci drůbeže nebo ptactva v případě výskytu aviární influenzy (viru ptačí chřipky).

Stav výskytu tohoto viru je průběžně monitorován a v případě jeho výskytu budete včas informováni, jakým způsobem postupovat.

Vyplněné formuláře neprodleně zaneste nebo zašlete oskenované e-mailem na odbor životního prostředí, Městského úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 2, do 18.02.2021.

Pokud dotazníky nebudou předány na Městský úřad Strakonice do 18. února, nebude mít chovatel nárok za případnou kompenzaci za utracené jedince.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

Městský úřad  Strakonice

odbor životního prostředí

 

2.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 23.2.20212 od 8:00 do 16:00 hodin bude vypnutá oblast Strakonice, Radošovice od křižovatky před OÚ směr na Strakonice, včetně bytovek, bývalý areál ZD a bytovky u sila, firma Nixe a zahrádky k Mutěnicům včetně lokality nových RD a všech podnikatelských odběrů v těchto částech. 

Dne 25.2. od 8:00 do 16:00 hodin bude vypnutá oblast Strakonice Písecká firmy Hodek, s.r.o. a Autogas-Centrum, s.r.o.

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Starosta města svolal dnes v ranních hodinách povodňovou komisi. Stav na řekách...
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...