Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní rok 2021/2022 odloženou povinnou školní docházku, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Do mateřské školy mohou být přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

 
Aktuální informace o organizaci a průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne distančním způsobem v období od 3. do 14. května 2021.

 

Aktuální informace o organizaci a průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

Školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města  Strakonice  č. 6/2016 a smlouvami o zajištění předškolního vzdělávání s níže uvedenými  obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

 

 

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892, www.ms-svojsika.strakonice.eu

 

ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky,  Erbenova, Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, Máchova, Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Tisová, U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Vodárenská,  Za Rájem, Zvolenská

 

 

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, včetně odloučeného pracoviště Mateřská škola Lidická 194, Strakonice

www.ms-uparku.strakonice.eu

 

ulice: B. Němcové, Čelakovského,  Hrnčířská, Husova, Chelčického, Mikoláše Alše, Mírová,  Myslivecká, Na Stráži, Na Střelnici,   P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Pod Kuřidlem, Prof. Skupy, Rybniční, Smetanova, Sokolovská, Sv. Čecha, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tylova, Zahradní, Želivského, Žižkova

 

 

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, www.ms-ctyrlistek.strakonice.eu

 

ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Holečkova, Jeronýmova, K Dražejovu, Kalvárie, Komenského, Krátká, Lipová, Luční, Na Dubovci, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, Otavská, Pod Hradem, Podskalí, Prácheňská, Sadová, Skalní, Slunečná, Tovární, U Blatského rybníka, U Větrolamu, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, Větrná, Virtova, Zámek, Zeyerovo nábřeží

části města: Dražejov, Střela, Virt

obce: Droužetice, Třebohostice, Únice

 

 

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, www.ms-lidicka.strakonice.eu

Mateřská škola Holečkova 413, odloučené pracoviště, www.ms-holeckova.strakonice.eu

Mateřská škola Spojařů 1260, odloučené pracoviště, www.ms-spojaru.strakonice.eu

Mateřská škola Stavbařů 213, odloučené pracoviště, www.ms-stavbaru.strakonice.eu

Mateřská škola Školní 80, odloučené pracoviště, www.ms-skolni.strakonice.eu

 

ulice: Baarova, Bahenní, Bavorova, Bezděkovská, Budovatelská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, Ellerova, Havlíčkova, Heydukova, Hradební, Jezerní, Jiráskova, Katovická, Klostermannova, Kochana z Prachové, Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí,  Lázeňská, Leknínová, Lidická, Liliová, Mánesova, Mládežnická, Mlýnská, MUDr. K. Hradeckého, Na Jelence, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově,     Na Výsluní, nábřeží Otavy,  Nábřežní, Nádražní, Nerudova, Obránců míru, Palackého náměstí, Písecká, Podskalská, Pomněnková, Radomyšlská, Raisova, Sasanková, Sídliště 1. máje, Spojařů, Stavbařů,  Školní,  Textiláků, Tržní, U Blatenského mostu, U Cihelny, U Nádraží,  U Náhonu,  U Řepické zastávky, U Sv. Markéty, U Vrbiček, Velké náměstí, Vodní, Vrchlického, Za Pilou, Zvonková.

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

 

 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264, www.ms-sumavska.strakonice.eu

 

ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova,  U Hajské, U Studánky, U Vodojemu  (Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václavská,  Volyňská

části města: Hajská, Modlešovice, Podsrp

obce: Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci...
Spokojené Velikonoce, pevné zdraví a po celý rok radost ve vašich srdcích přeje město...
Upozornění na provoz sběrného dvora v období Velikonoc 2021 Vzhledem k...
Desatero zásad České lékárnické komory
Máte v sobě soutěživost a kreativitu zároveň? ANO? Pak vám nic nebrání se...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost odstranění a oklestění stromoví...
V příloze naleznete dokumenty potřebné k aktuálnímu omezení pohybu.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?...
11.February 2021
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
5.February 2021
  a) Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní řád) bude v roce 2021 provedena...
3.February 2021
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2021
PLÁN  KONTROL   stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  ...
2.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...