Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní rok 2021/2022 odloženou povinnou školní docházku, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Do mateřské školy mohou být přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

 

Aktuální informace o organizaci a průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne distančním způsobem v období od 3. do 14. května 2021.

 

Aktuální informace o organizaci a průběhu zápisu budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

Školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města  Strakonice  č. 6/2016 a smlouvami o zajištění předškolního vzdělávání s níže uvedenými  obcemi. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je ředitelka spádové mateřské školy povinna přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

 

 

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892, www.ms-svojsika.strakonice.eu

 

ulice: Arch. Dubského, Blatenská, Borová, Březová, Buková, Dr. Jiřího Fifky,  Erbenova, Jedlová, Krále Jiřího z Poděbrad, Máchova, Mezi Lesy, Pod Hájovnou, Pod Hliničnou, Pod Lesem, Prof. A. B. Svojsíka, Tisová, U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, Vodárenská,  Za Rájem, Zvolenská

 

 

Mateřská škola U Parku, Strakonice, Plánkova 353, včetně odloučeného pracoviště Mateřská škola Lidická 194, Strakonice

www.ms-uparku.strakonice.eu

 

ulice: B. Němcové, Čelakovského,  Hrnčířská, Husova, Chelčického, Mikoláše Alše, Mírová,  Myslivecká, Na Stráži, Na Střelnici,   P. Bezruče, Pionýrská, Plánkova, Pod Kuřidlem, Prof. Skupy, Rybniční, Smetanova, Sokolovská, Sv. Čecha, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tylova, Zahradní, Želivského, Žižkova

 

 

Mateřská škola Čtyřlístek, Strakonice, Holečkova 410, www.ms-ctyrlistek.strakonice.eu

 

ulice: 5. května, Alf. Šťastného, Bažantnice, Holečkova, Jeronýmova, K Dražejovu, Kalvárie, Komenského, Krátká, Lipová, Luční, Na Dubovci, Na Hrázi, Na Rozhledech, Nová, Otavská, Pod Hradem, Podskalí, Prácheňská, Sadová, Skalní, Slunečná, Tovární, U Blatského rybníka, U Větrolamu, U Židovského hřbitova, V Holi, V Lipkách, Větrná, Virtova, Zámek, Zeyerovo nábřeží

části města: Dražejov, Střela, Virt

obce: Droužetice, Třebohostice, Únice

 

 

Mateřská škola Strakonice, Lidická 625, www.ms-lidicka.strakonice.eu

Mateřská škola Holečkova 413, odloučené pracoviště, www.ms-holeckova.strakonice.eu

Mateřská škola Spojařů 1260, odloučené pracoviště, www.ms-spojaru.strakonice.eu

Mateřská škola Stavbařů 213, odloučené pracoviště, www.ms-stavbaru.strakonice.eu

Mateřská škola Školní 80, odloučené pracoviště, www.ms-skolni.strakonice.eu

 

ulice: Baarova, Bahenní, Bavorova, Bezděkovská, Budovatelská, Dopravní, Družstevní, Dukelská, Ellerova, Havlíčkova, Heydukova, Hradební, Jezerní, Jiráskova, Katovická, Klostermannova, Kochana z Prachové, Kopretinová, Kosatcová, Kosmonautů, Labutí,  Lázeňská, Leknínová, Lidická, Liliová, Mánesova, Mládežnická, Mlýnská, MUDr. K. Hradeckého, Na Jelence, Na Křemelce, Na Ohradě, Na Ostrově,     Na Výsluní, nábřeží Otavy,  Nábřežní, Nádražní, Nerudova, Obránců míru, Palackého náměstí, Písecká, Podskalská, Pomněnková, Radomyšlská, Raisova, Sasanková, Sídliště 1. máje, Spojařů, Stavbařů,  Školní,  Textiláků, Tržní, U Blatenského mostu, U Cihelny, U Nádraží,  U Náhonu,  U Řepické zastávky, U Sv. Markéty, U Vrbiček, Velké náměstí, Vodní, Vrchlického, Za Pilou, Zvonková.

obce: Drachkov, Libětice, Mutěnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice

 

 

Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264, www.ms-sumavska.strakonice.eu

 

ulice: B. Havlasy, Boubínská, Bučkova, Českých lesů, Hallova, Hraniční, Chmelenského, K. Dvořáka, K Hajské, Lesní, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebřehovická, Podsrpenská, Pohraniční stráže, Povážská, Přední Ptákovice, Ptákovická, Strojařů, Šumavská, Trachtova,  U Hajské, U Studánky, U Vodojemu  (Přední Ptákovice), U Zahrádek, Václavská,  Volyňská

části města: Hajská, Modlešovice, Podsrp

obce: Jinín, Miloňovice, Nebřehovice, Přední Zborovice, Rovná, Slaník

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Starosta města svolal dnes v ranních hodinách povodňovou komisi. Stav na řekách...
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...