Jednání povodňové komise

Starosta města svolal dnes v ranních hodinách povodňovou komisi. Stav na řekách je monitorován prostřednictvím limnigrafů, které sledují aktuální hladiny řek Otavy a Volyňky. V tuto chvíli hladiny řek již klesají.

https://www.hladiny.cz/

 

Pro koordinaci případných škod, hlášení havárií a závad je stanovena koordinátorka Ing. Eva Předotová, tel.: 383 320 277, elektronická adresa: eva.predotova@mu-st.cz. V případě potřeby, neváhejte kontaktovat.

Havárie je možné nahlásit na sekretariátu vedení města na tel. čísle: 383 700 125 nebo 383 700 105 či elektronické adrese: eva.mackova@mu-st.cz, radmila.brusakova@mu-st.cz.

Při hlášení havárií prostřednictvím elektronické pošty, prosíme o přiložení fotofokumentace, která velmi usnadní další postup v řešení a vyhodnocení situace.

 

Kontakt na Technické služby, s.r.o., Strakonice - 380 420 400, info@tsst.cz, posta@tsst.cz.

Kontakt na SÚS Strakonice 383 317 740 a 724 035 925.

Havárie na silnicích a chodnících patřící městu řeší Technické služby, s.r.o., Strakonice.

Havárie na silnicích I. třídy řeší SÚS Strakonice.

 

Pro okamžitou pomoc a záhah volejte tísňovou linku 150 - HZS.

Hasičský záchranný sbor je vám k dispozici v případě potřeby čerpání vody ze zatopených prostor.

 

V případě potřeby je možné volat i tísňovou linku Městské policie Strakonice - 156.

 

O dalším vývoji situace budeme postupně informovat.

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...