Záměr na směnu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 374/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na směnu pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to:

 • p. č. 454/7 o výměře 4.377 m2
 • p. č. 472/3 o výměře 13.642 m2
 • část p. č. 509/32 o výměře cca 42.000 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem)
 • p. č. 618/4 o výměře 2.553 m2
 • p. č. 619/17 o výměře1.232 m2, vše v k. ú. Střela
 • p. č. 1405 o výměře 194 m2
 • p. č. 1407 o výměře 327 m2
 • p. č. 1406 o výměře cca 9.858 m2
 • část p. č. 1338 o výměře cca 2.600 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem)
 • p. č. 1408 o výměře 38.439 m2, vše v k. ú. Dražejov u Strakonic

za pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Strakonice, a to:

 • p. č. 257/1 o výměře 3.175 m2
 • p. č. 257/2 o výměře 2.328 m2
 • p. č. 773/1 o výměře 1.333 m2, vše v k. ú. Strakonice.

 

- zákres umístění předmětných pozemků je uveden v příloze č. 1, 2, 3, 4

 

Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...