Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2392/2021 ze dne 24.11.2021

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p. č. 636/10 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Nové Strakonice s tím, že předmětná část pozemku nebude zhodnocena výraznějšími stavebními zásahy popř. na nich nebude  zrealizováno nic, co by mohlo znemožnit jejich budoucí využití.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1