Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian
22. 12. 2021

Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství

 

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme byli nuceni uskutečnit 22. 12. 2021 práce na veřejném prostranství za účelem odstranění této poruchy.

 

V místě města, obce, č. a druh komunikace, název ul., chodník, náměstí, apod. s přesným popisem místa prováděných prací:

Strakonice, Pomněnková 1562, PVC 160, bet. zám. dlažba 2 m², zatravněno 2 m².

Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:

-  bezproblémový průtok splaškových vod do kanalizačního řadu.

 

 Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice