Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2801/2022 (64/1) ze dne 30.03.2022

Záměr   

na pronájem nebytových prostorů o výměře 22 m2 (1 místnost + WC) v přízemí objektu Velké náměstí 49, Strakonice, na pozemku p. č. st. 146/1 v k. ú.Strakonice.