Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2819/2022 ze dne 30.03.2022

Záměr

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice:

  • Leknínová 1391 – garážová stání č.10, 14, 21.
  • Leknínová 1392 – garážová stání č. 2, 6,7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20.

s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.