Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2845/2022 ze dne 13.04.2022

Záměr   

na pronájem části pozemku p. č. 1269/1 v katastrálním území Dražejov u Strakonic, o výměře cca 25 m2 za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky pro restauraci Hospoda na Myslivně, Dražejov. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1