Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 545/2022 ze dne 11. května 2022

Záměr   

na prodej pozemku parc. č. st. 146/1 o výměře 854 m2, jehož součástí je stavba bytového domu čp. 49 v části obce Strakonice I, vše v kat. území Strakonice.

V záměru budou uvedeny následující podmínky:

  • Zájemce se zaváže k rekonstrukci (popř. nástavbě, přístavbě, stavebním úpravám) domu, rekonstrukce musí být v souladu s platným územním plánem a současně musí respektovat novou plánovanou podobu náměstí dle studie, kterouměsto poskytne zájemci po jeho vyžádání, architektonická studie rekonstrukce domu již bude součástí žádosti o odkoupení nemovitých věcí
  • Rekonstrukce by měla ideálně architektonicky vhodně doplnit vzhled náměstí a navýšit kvalitníbytové prostory a veřejnou vybavenost
  • Prodej bude realizován formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, samotný prodej (uzavření kupní smlouvy) bude následovat až po právní moci stavebního povolení rekonstrukce domu,
  • Rekonstrukce musí být zahájena nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a do 7 musí být dokončena
  • Do doby převodu vlastnického práva bude město Strakonice jako vlastník stále oprávněno pronajímat byty a nebytové prostory, ovšem nájemní smlouvy budou buď na dobu určitou maximálně 6 měsíců nebo na dobu neurčitou s maximálně 6 měsíční výpovědní dobu.

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.