Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2963/2022 ze dne 18. května 2022

Záměr   

na výpůjčku pozemku parcelní číslo 643/10 o výměře 157 m2 a dále na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 640/10  o výměře cca 95 m2, vše v katastrálním území Nové Strakonice, lokalita Heydukova ulice.

Zákres pozemku je uveden v příloze č. 1.