Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3034/2022 ze dne 01. června 2022

Záměr   

na výpůjčku části pozemku města Strakonice p. č. 526/3 v k. ú. Strakonice o výměře cca 500 m2 za účelem vybudování parkoviště (cca 24 parkovacích stání), a to na dobu 20 let.