Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3030/2022 ze dne 01. června 2022

Záměr   

na výpůjčku části pozemku p. č. 261/2 v katastrálním území Přední Ptákovice o výměře cca 50 m2, za účelem dočasného uskladnění palivového dříví. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1