Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2023/2024 byla vyhlášena Zastupitelstvem města Strakonice usnesením číslo č. 223/ZM/2023. Zákonní zástupci budou moci podávat žádosti za dítě s trvalým pobytem ve Strakonicích ve výši 500 Kč/dítě na Městském úřadě Strakonice ve lhůtě od 2. října do 15. prosince 2023. Vyberou spolek, kterému budou chtít finance poukázat, do klubů budou pak nosit Voucher pro subjekt s razítkem města Strakonice.

Po uzavření příjmu žádostí a po schválení Radou/Zastupitelstvem města Strakonice budou finanční prostředky prostřednictvím darovacích smluv poukázány jednotlivým spolkům/klubům.

Na představitelích spolků/klubů pak bude, jak s danými financemi naloží. Finance jsou určené zejména na úhradu členských příspěvků či poplatku za zájmový kroužek, popř. na činnost obdarovaného.

NA MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE JE NUTNÉ ODEVZDAT SPOLEČNĚ S REGISTRAČNÍM FORMULÁŘEM TAKÉ VOUCHER PRO SUBJEKT A POTVRZENÍ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. VOUCHER A POTVRZENÍ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE BUDOU MĚSTSKÝM ÚŘADEM POTVRZENY A VRÁCENY ZPĚT ŽADATELI.

Bližší informace poskytnou:
Ing. Martina Dubová – volný čas a sport, tel.: 383 700 847, 724 848 538, e-mail: martina.dubova@mu-st.cz
Ing. Lucie Kalinová – kultura a zájmové kroužky, tel.: 383 700 844, 602 408 901, e-mail: lucie.kalinova@mu-st.cz

Pravidla, registrační formulář, voucher pro subjekt a potvrzení pro zákonného zástupce: