Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy rozhodl takto:

termín úplné uzavírky místní komunikace v ulici Zvolenská ve Strakonicích se p r o d l u ž u j e  d o  16.12.2022.

Dočasně zrušená zastávka: Strakonice,Zvolenská

Náhradní zastávka: Strakonice,Sídliště

Termín dočasného zrušení zastávky: 21.11.2022 – 16.12.2022

Aktualizace: Zastávky MHD  Strakonice,  Máchova ul. a Strakonice, Jiřího z Poděbrad jsou již v provozu. Provizorní zastávka MHD v ulici Plánkova je na základě obnoveného provozu v ulici Máchova zrušena.