Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Zastupitelstvo města Strakonice dne 08.03.2023 usnesením č. 103/ZM/2023 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 14 Územního plánu Strakonice, která bude pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • Obsahem změny bude prověření rozšíření ploch ochranné a izolační zeleně a ploch pro všeobecná veřejná prostranství. Předmět změny je specifikován v obsahu.
  • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.