Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e

společnosti ZNAKON, a.s., úplnou uzavírku místní komunikace v ulici P. Bezruče ve Strakonicích, v celém úseku komunikace.

Uzavírka se povoluje z důvodu realizace výměny teplovodního potrubí ve výše uvedeném úseku.

Uzavírka se povoluje v termínu od 18.09.2023 do 18.10.2023.