Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rozhodnutí
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad p o v o l u j e městu Strakonice úplnou uzavírku úseků komunikací a chodníků v ulicích Ellerova, U Náhonu, Tržní, Lidická, Velké náměstí, Radomyšlská a Na Křemelce ve Strakonicích, z důvodu konání kulturní akce „Václavská pouť“ ve Strakonicích, při dodržení těchto stanovených podmínek:   

1) K zajištění kulturní akce se povoluje úplná uzavírka úseků komunikací v tomto rozsahu:       

  • ulice Ellerova – od světelné křižovatky U Hvězdy až po křižovatku s ulicí Na Ohradě
  • ulice Tržní – od křižovatky s ulicí Ellerova po křižovatku s ulicí U Náhonu
  • ulice U Náhonu – od křižovatky s ulicí Ellerova až k podjezdu
  • ulice Na Křemelce – od mostu k zimnímu stadionu  
  • ulice Lidická – od světelné křižovatky U Hvězdy ke křižovatce s ulicí Hrnčířská
  • ulice Velké náměstí – od křižovatky s ulicí Hrnčířská po kruhovou křižovatku
  • ulice Radomyšlská (silnice č. II/173) – od světelné křižovatky U Hvězdy (včetně) ke křižovatce s ulicí Husova
  • parkoviště pod Nemocnicí Strakonice

2) Uzavírky výše uvedených komunikací a chodníků se povolují od pátku 29.09.2023 od 17:00 hod. do pondělí 02.10.2023 do 8:00 hod. (02.10.2023 ráno bude umožněn průjezd autobusů) s těmito výjimkami:

  • ulice U Náhonu bude uzavřena v pátek 29.09.2023 již od 14:00 hod.
  • parkoviště pod Nemocnicí Strakonice bude uzavřeno v pátek 29.09.2023 již od 8:00 hod.