Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rozhodnutí
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad p o v o l u j e MONKEYS Strakonice z.s., úplnou uzavírku místní komunikace – parkoviště u DDM na parc. č. 1494/4 v k. ú. Strakonice, obec Strakonice

1) Úplná uzavírka se povoluje z důvodu konání kulturní akce v rámci Václavské pouti ve Strakonicích.

2) Uzavírka se povoluje v termínu od 28.09.2023 do 01.10.2023.