Žádost o stavební povolení, územní rozhodnutí či ohlášení stavby, kolaudaci, změnu stavby, odstranění stavby, terénní úpravy, stavební úpravy, změnu užívání stavby, udržovací práce, informační, reklamní a propagační zařízení

1) Kde si lze formulář žádosti vyzvednout a kde ho podat?

 • formulář žádosti si lze stáhnout z webových stránek zde nebo vyzvednout na příslušných úsecích u referentů stav. úřadu MěÚ Strakonice (2.patro nádvorní budovy) a po vyplnění podat včetně příloh a dokladu o uhrazení správního poplatku na podatelně Městského úřadu (přízemí hlavní budovy), Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice nebo zaslat na tutéž adresu.

2) Jaké doklady a podklady jsou požadovány

 • doklady a přílohy k jednotlivým řízením dle stavebního zákona jsou uvedeny ve vyhl.č. 503/2006 Sb. (územní řízení)
 • obsah a rozsah projektové dokumentace pro jednotlivé stavby je stanoven ve vyhl. č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb
 • soupis dokladů je uveden na každém formuláři - dle druhu řízení
 • další doklady, potřebné pro dostatečné a řádné posouzení žádosti mohou být vyžádány dle individuálního posouzení
 • seznam povinných příloh najdete zde

3) Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení žádosti?

 • při řízeních je postupováno dle zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení a stavebního zákona č. 183/2006 sb.

4) Jaký je způsob odvolání ?

 • odvolání proti rozhodnutí je možné do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u stav. úřadu MěÚ Strakonice
 • odvolacím orgánem je Krajský úřad Jč. kraje odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
 • poučení o odvolání obsahuje každý výtisk rozhodnutí
 • u staveb a zařízení povolovaných v ohlašovacím režimu se nelze odvolat
Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...