Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

1) Kde si lze formulář žádosti vyzvednout a kde ho podat?

- formulář žádosti si lze vyzvednout u referenta na příslušném oddělení odboru dopravy MěÚ Strakonice (č.p. 722 v Krále Jiřího z Poděbrad ulici, číslo dveří 5001) nebo je najdete na internetových stránkách MěÚ Strakonice a po vyplnění podat včetně příloh na odboru dopravy nebo na podatelně městského úřadu, Velké náměstí 3 (přízemí budovy), případně zaslat na adresu městského úřadu (Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice).

2) Jaké doklady a podklady jsou požadovány?

- doklady a přílohy k jednotlivým ohlášením dle stavebního zákona jsou uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
- soupis dokladů je uveden na formuláři
- další doklady, potřebné pro dostatečné a řádné posouzení žádosti mohou být vyžádány dle individuálního posouzení

3) Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení žádosti?

- dle § 106 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

4) Jaký je způsob odvolání?

- není

5) Jaké jsou správní poplatky?

- dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18