Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

1) Kde si lze formulář žádosti vyzvednout a kde ho podat?

- formulář žádosti si lze vyzvednout u referenta na příslušném oddělení odboru dopravy MěÚ Strakonice (č.p. 722 v Krále Jiřího z Poděbrad ulici, číslo dveří 5001) nebo je najdete na internetových stránkách MěÚ Strakonice a po vyplnění podat včetně příloh na odboru dopravy nebo na podatelně městského úřadu, Velké náměstí 3 (přízemí budovy), případně zaslat na adresu městského úřadu (Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice).

2) Jaké doklady a podklady jsou požadovány?

- soupis dokladů je uveden na formuláři
- další doklady, potřebné pro dostatečné a řádné posouzení žádosti mohou být vyžádány dle individuálního posouzení

3) Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení žádosti?

- při řízení je postupováno dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

4) Jaká je výše pronájmu?

- nájemné činí 20 Kč + DPH za každý i započatý m2 plochy reklamního zařízení a každý i započatý den užívání předmětu nájmu (celková doba nájmu může činit nejvýše 29 dnů v měsíci), smlouva o nájmu je uzavírána ústně