Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Termín realizace: 
1/2011-12/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.06/2.1.00/06.06807
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.442.864,- Kč
Způsobilé výdaje: 
6.775.294,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
5.758.999,90 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.016.294,10 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
9/2009
Ukončení projektu: 
12/2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním posláním projektu „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“ je modernizace výkonu územní veřejné správy v SO ORP Strakonice především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové připojenosti místní a ústřední veřejné správy, které zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-line přístup ke správním agendám.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Strakonice.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

- vytvoření územní technologické infrastruktury nezbytné pro elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě,

- poskytnutí služeb negarantovaného úložiště,

- zavedení elektronické spisové služby (jak pro Městský úřad Strakonice, tak i pro obce spadajícího do správní obvodu Strakonice)

- zajistit provázanost služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni veřejné správy (vnitřní integrace úřadu).

 

Projekt tedy předpokládá s vytvořením technologického centra ORP Strakonice s povinnou službou negarantovaného úložiště rozšířením stávající ICT infrastruktury Městského úřadu Strakonice. A dále pak s pořízením elektronické spisové služby města Strakonice, spisových služeb pro vybrané obce v ORP Strakonice a vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat zřizované organizace města a některé obce ve správním obvodu ORP Strakonice (které projevily o tuto aktivitu písemný zájem), aby byla zajištěna komunikace s informačním systémem datových schránek (ISDS). A v neposlední řadě v průběhu projektu dojde k vnitřní integraci Městského úřadu Strakonice.

Partneři projektu: 

Obce ORP Strakonice.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.osf-mvcr.cz

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Starosta města svolal dnes v ranních hodinách povodňovou komisi. Stav na řekách...
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...