Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie,
oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Termín realizace: 
08/2011 - 11/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.02/3.2.00/09.04178
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
20 370 845,- Kč
Způsobilé výdaje: 
16 449 683,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
3 921 162,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
822 484,15 Kč
Příspěvek z FS: 
13 982 230,55 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
5 566 130,30 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
08/2011
Ukončení projektu: 
11/2011
Stručný obsah projektu: 

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu ZŠ Poděbradova ve Strakonicích.

 

Na základě posouzení celkového stavu byl navržen způsob zateplení obvodového pláště a střech objektu, a výměny oken a dveří. Navržené řešení splňuje požadované funkční vlastnosti, je ekonomicky výhodné a dbá na vhodné architektonické začlenění do stávající zástavby. Těmito opatřeními tedy dojde k výraznému snížení energetické náročnosti budovy, včetně nákladů na vytápění.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...