Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje – grantového programu Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2011 – 10/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
272.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
200.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
72.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
15.3.2011
Přidělení dotace: 
31.5.2011
Zahájení fyzické realizace: 
15.8.2011
Ukončení fyzické realizace: 
31.10.2011
Ukončení projektu: 
14.11.2011
Stručný obsah projektu: 

Jednou z hlavních priorit města Strakonice je, v poslední době, řešení dopravních problémů, a to zejména zkvalitňování podmínek pro dopravu pěších a cyklistů. Město Strakonice již od roku 2006 realizuje rozsáhlý projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti chodců, který nese název „Bezpečné a bezbariérové město Strakonice“. Do konce loňského roku byly zrealizovány tři ucelené etapy tohoto projektu. A ačkoliv nejpalčivější bariéry se již, alespoň částečně, podařilo odstranit, stále se ve městě nachází spousta přechodů pro chodce, které představují pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace poměrně velké překážky a jsou vnímány jako bariéry při běžném provozu.

 

Záměrem projektu je vytvořit na stávajícím přechodu pro chodce středový ostrůvek, který přechod pro chodce rozdělí na dvě části. Tímto opatřením dojde ke zvýšení bezpečnosti jak chodců, tak i ostatních účastníků silničního provozu.

 

Řešený přechod pro chodce je umístěn na místní komunikaci Na Ohradě, v blízkosti základní školy Dukelská. V přímé návaznosti na ulici Školní – jedná se tedy o přímou cestu převážné většiny školáků mířících na své cestě do i ze školy.

Další informace o projektu: 

Podrobnější informace k realizaci projektu Vám poskytne Ing. Jan Blahout, Majetkový odbor Městského úřadu Strakonice, tel.: 383 700 325, e-mail: jan.blahout@mu-st.cz.

 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz- odkaz Granty, Fondy EU.