Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků Programu prevence kriminality Jihočeského kraje v roce 2011

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2011 – 12/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
210.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
189.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
21.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
27.4.2011
Přidělení dotace: 
31.5.2011
Ukončení projektu: 
prosinec 2011
Stručný obsah projektu: 

Realizace celého projektu bude probíhat ve dvou samostatně oddělených aktivitách. První aktivitou, jejíž realizaci bude zajišťovat Městská policie Strakonice, je nákup a bezplatná montáž bezpečnostních řetízků seniorům, kteří o tuto službu stále projevují zájem. Druhou aktivitou, jejíž realizace bude zajištěna občanským sdružením PREVENT, je zabezpečení intervenčních programů coby indikované prevence kriminality a prevence pro vybrané třídy základních a středních škol. 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.