Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem a společností ČEZ z prostředků

Grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2011 – 08/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
302.218 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
(Příspěvek společnosti ČEZ) 50.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
252.218 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
10. 3. 2011
Přidělení dotace: 
31. 5. 2011
Zahájení fyzické realizace: 
11. 4. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
31. 8. 2011
Ukončení projektu: 
11.11.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je celková oprava kaple. Zásadním problémem objektu je střešní krytina, která je v již v havarijním stavu, částečně je poškozen i krov. V rámci projektu dojde k výměně střešní krytiny včetně poškozené části krovu, opravě omítek fasády, vstupních dveří, oken a schodiště před vstupem do kaple. Po celém obvodu kaple bude provedena drenáž.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.