Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
v rámci Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
- grantového programu Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu

Programovací období: 
Termín realizace: 
11/2007 – 10/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
196.956,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
110.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
86.956,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
18.3.2008
Přidělení dotace: 
27.5.2008
Zahájení fyzické realizace: 
1.11.2008
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2008
Ukončení projektu: 
14.11.2008
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a posílit jeho pozici a význam v ekonomice regionu Strakonice, a to konkrétně rozšířením propagačních materiálů. Díky tomu se zvýší informovanost obyvatel a turistů o městě i okolí, památkách a zároveň se zvýší návštěvnost kulturních akcí.

Konkrétním záměrem projektu je rozšířit propagační materiály pro turisty i návštěvníky města, čímž se město představí jako kulturní a turistické centrum. Konkrétními výstupy projektu budou prospekty informující o historii a současnosti města, památkách a pamětihodnostech, tipech na výlety do okolí. Dalšími aktivitami jsou vydání reprezentativního kalendáře města pro rok 2009 doplněného o fotografie a přehled akcí, které se budou konat v daném roce.

Orientace na cestovní ruch a volnočasové aktivity povede ke zvýšení přitažlivosti města a regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky. Tento projekt podpoří celkovou snahu o zvýraznění Strakonicka jako přitažlivého města a regionu.

 

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.