Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
v rámci Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– z grantového programu Jihočeského kraje Produkty a služby v cestovním ruchu

Programovací období: 
Termín realizace: 
01/2009 – 10/2009
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
100.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
80.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
20.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
21. 4. 2009
Přidělení dotace: 
23. 6. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
1. 1. 2009
Ukončení fyzické realizace: 
30. 10. 2009
Ukončení projektu: 
13.11.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a posílit jeho pozici a význam v ekonomice regionu Strakonice, a to konkrétně rozšířením propagačních materiálů. Díky tomu se zvýší informovanost obyvatel a turistů o městě i okolí, památkách a zároveň se zvýší návštěvnost kulturních akcí a města samotného.

Konkrétním záměrem projektu je rozšířit propagační materiály pro turisty i návštěvníky města, čímž se město představí jako kulturní a turistické centrum. Konkrétními výstupy projektu budou prospekty informující o památkách a pamětihodnostech, prospekt nejvýznamnější kulturní akce, prospekt procházka městem, ale také například ubytovací a stravovací kapacity ve městě a trhací mapa města Strakonice. Dalším propagačním materiálem je prospekt týkající se nově otevřené Naučné stezky Švandy dudáka.

Orientace na cestovní ruch a volnočasové aktivity povede ke zvýšení přitažlivosti města a regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky. Tento projekt podpoří celkovou snahu o zvýraznění Strakonicka jako přitažlivého města a regionu.

Další informace o projektu: 

 

Podrobnější informace k realizaci projektu Vám poskytne Eva Janochová, odbor školství a cestovního ruchu Městského úřadu Strakonice, tel.: 383 700 841, e-mail: eva.janochova@mu-st.cz.

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.