Metropolitní síť moderního města - Strakonice.net

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
ze Společného regionálního operačního programu
Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury
Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech.

Termín realizace: 
08/2006 – 6/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.556.940,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
10 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
15 %
Stručný obsah projektu: 

 

Projekt lze rozdělit do několika hlavních směrů, které mají za cíl jedinou věc: díky moderním komunikačním technologiím ZLEPŠIT PŘÍSTUP OBYVATEL MĚSTA A JEHO NÁVŠTĚVNÍKŮ k informacím o městě a k jeho organizacím a zvýšit přidanou hodnotu jejich využití.

V rámci tohoto cíle vznikne páteřní metropolitní síť města s navazujícími službami, možnost kvalitního připojení organizací města do internetu, infokiosky s veřejným internetem, webové kamery ve městě, bude nabídnuto připojení k širokopásmovému internetu pro městské části, které nejsou lukrativní pro soukromé provozovatele, bude vytvořena VPN síť pro přístup k vybraným službám a zdrojům sítě MěÚ Strakonice a jeho organizací (zejména přitup na kamerový systém, GIS, on-line informační systém), a to jak z intranetu, tak z internetu, a na to navazující nutnost kvalitního zabezpečení proti útokům, zároveň bude vytvořen prostor pro webovský portál, nejen pro MěÚ, ale i pro organizace města, a pro další zatraktivnění bude spuštěno vysílání infokanálu pomocí streamovacího serveru.

Dalším krokem ke splnění cíle je napojení HZS Strakonice na celý systém tak, aby bylo možno zabezpečit aktuální a přesné informace pro bezpečnostní radu a krizový štáb, kteří v případě problému zasedají v objektu HZS. Díky tomuto projektu tedy dojde k posílení bezpečnosti občanů města a jejich majetku.

S odkazem na výchozí situaci tedy dojde k jednoznačnému nárůstu využívání moderních informačních a komunikačních technologii nejen ve městě samém, ale v celém regionu. Význam projektu pro město je determinován nutností zahájení městské informační reformy. Město a jeho úlohy v 21. století se rychle mění a cílem je vytvořit určitou platformu pro předávání informací. Veškeré části projektu mají za cíl zjednodušit, zpřehlednit a okamžitě nabídnout informační servis v měřítku odpovídající velikosti města a požadavkům jeho občanů.

Partneři projektu: 

 

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Městské kulturní středisko Strakonice
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice
Šmidingerova knihovna

Další informace o projektu: 

Cíle projektu přispívají k naplnění cílů
Společného regionálního operačního programu

Více informací o strukturálních fondech na http://www.strukturalni-fondy.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...