Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 4: Adaptabilita a podnikání
Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců
na změny ekonomických a technologických podmínek,
podpora konkurenceschopnosti

Termín realizace: 
Realizace: 07/2006 – 06/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.322.990,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
25 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
0 %
Stručný obsah projektu: 

 

Všeobecným cílem projektu „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ je systematické a cílevědomé rozšiřování kvalifikace zaměstnanců Městského úřadu Strakonice.

Systematické a cílevědomé rozšiřování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování jejich adaptability na trhu práce se v posledních letech netýká pouze firem, ale i veřejné správy. Mezi povinnosti úředníků obcí a měst patří průběžné vzdělávání ve stanoveném rozsahu – tuto povinnost ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Vzdělávání pouze v rozsahu zákona však není dostačující vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na veřejnou správu a službu občanovi. Prohlubování kvalifikace nad rámec stanovený zákonem vede k rychlejší profesionalizaci veřejné správy. Na tuto situaci reaguje i předložený projekt města Strakonice, který si klade za cíl realizovat komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance s cílem zvýšení jejich kvalifikace a profesionálního rozvoje.

Specifické cíle projektu:

 • zvýšení adaptability zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvýšení odborných znalostí, dovedností, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvyšování a zkvalitňování nabídky vzdělávání pro zaměstnance MěÚ Strakonice nad rámec povinného vzdělávání, které ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Do projektu bude zapojeno 150 zaměstnanců MěÚ Strakonice, pro které budou zrealizovány 4 vzdělávací programy vedoucí k jejich kvalifikačnímu rozvoji:

 • Modul č. 1: Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Modul č. 2: Vzdělávání administrativních pracovníků
 • Modul č. 3: Vzdělávání zaměstnanců v oblasti psychosociálních dovedností
 • Modul č. 4: Vzdělávání vedoucích zaměstnanců

Tyto vzdělávací programy budou mít pro zaměstnance MěÚ Strakonice řadu pozitivních dopadů a přínosů, zejména:

 • zvýšení úrovně znalostí nezbytných pro výkon pracovních povinností,
 • osvojení si praktických dovedností a postupů žádoucích pro efektivní výkon zaměstnání,
 • zvýšení motivace zaměstnanců,
 • vyšší naplnění potřeby uspokojení z konkrétní pracovní pozice,
 • schopnost účinněji řešit konkrétní pracovní problémy a úlohy – zejména v souvislosti s občanem, který přichází na městský úřad.
Další informace o projektu: 

Více informací o Evropském sociálním fondu naleznete na http://www.esfcr.cz

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...