Revitalizace Strakonického hradu

Projekt je spolufinancován z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu,
oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovní ruchu.

Termín realizace: 
Realizace: 10/2008 – 05/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
12.696.370,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
11.744.142,- Kč (92,5%)
Rozpočet města Strakonice: 
952.228,- Kč (7,5%)
Stručný obsah projektu: 

Strakonický hrad je dominantou města Strakonice a významným centrem kulturního a společenského dění. Je jedním z největších hradních komplexů v celé České republice, vzhledem k historickým a stavebním hodnotám byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

 

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je realizace dalších kroků v revitalizaci národní kulturní památky Strakonický hrad a jeho dalšího zpřístupnění návštěvníkům, zintenzivnění a rozšíření nabídky služeb a akcí v tomto významném centru.

 

Průběh projektu:

V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci některých částí strakonického hradu, které přispějí k obnovení funkcí některých interiérů části objektů hradu a jejich zvelebení. Jedná se především o objekt černé kuchyně, který byl objeven při průzkumech nejstarší části hradu a díky realizaci projektu ROP bude obnoven a zpřístupněn návštěvníkům. Dále budou rozšířeny veřejné prostory Muzea Středního Pootaví, nově otevřena laická badatelna a zprovozněno informační centrum s možností vizualizace rozsáhlých částí depozitáře. V rámci realizace projektu budou dále částečně rekonstruovány reprezentační prostory včetně obřadní místnosti a bude znovuobnoveno zázemí pro činnost skupin historického šermu.

 

Výsledky projektu:

Realizací projektu bude učiněn další krok k oživení – revitalizaci - strakonického hradu pro účely jeho trvalé využití především pro rozvoj cestovního ruchu.

 

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví Strakonice

 

Další informace o projektu: 

Více informací o spolufinancování projektů Evropskou unií: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz


Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...