Sportareál Na Muškách Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
oblast podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center.

Termín realizace: 
04/2009 – 05/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.2.00/03.01051
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
14.210.891,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
13.145.074,- Kč (92,5%)
Rozpočet města Strakonice: 
1.065.816,- Kč (7,5%)
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem tohoto projektu je realizace výstavby nového sportoviště v rozvíjející se oblasti Na Muškách ve Strakonicích. Realizace projektu přinese zvýšení atraktivity celé lokality a bude tak přínosem pro město a jeho spádové území a region. Výstavba Sportareálu na Muškách je jedinečnou možností zhodnocení této neestetické a zanedbané lokality.

V rámci realizace projektu dojde k výstavbě nového sportareálu, který bude obsahovat šatny, sociální zázemí se sprchami a nářaďovnou, vlastní sportoviště bude zahrnovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem, určené pro školní fotbal, volejbal, basketbal a tenis, dále tréninkovou běžeckou čtyřdráhu o délce 60m a na ni navazuje pískové doskočiště pro skok daleký. Víceúčelové hřiště bude obsahovat také cvičný ovál pro rekreační běh v šíři dvoudráhy.

Partneři projektu: 

Základní škola a Mateřská škola Strakonice, Povážská 263

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...