Modernizace ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného školství.

Termín realizace: 
02/2009 - 07/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/05.01520
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
22.600.000,- Kč
Způsobilé výdaje: 
22.600.000,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
0,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
20.905.000,- Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.695.000,- Kč (7,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
19. 02. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
16. 06. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
29. 06. 2012
Ukončení projektu: 
26. 07. 2012
Stručný obsah projektu: 

Podstatou projektu je odstranění technologických a technických nedostatků, které omezují efektivnost výuky v ZŠ F.L.Čelakovského, konkrétně v budově 1. stupně v Chelčického ulici, ve Strakonicích. Současně bude zajištěna bezbariérovost objektu školy i celého areálu. V rámci realizace dojde k pořízení vybavení počítačových učeben a jazykové laboratoře, pořízení interaktivní tabule a příslušenstvím a software pro výuku ekologie. Významnou aktivitou projektu je vybudování venkovní učebny se zážitkovou stezkou a arboretem.

 

Stavebně-technická část projektu řeší II.fázi komplexní rekonstrukce objektu (oprava vnějších omítek + související práce, rekonstrukce střechy, rekonstrukce elektroinstalace ve 2. a 3. NP, hydroizolace) a přístavbu venkovního výtahu pro osoby s omezenou hybností. Současně budou zvelebeny venkovní prostory areálu školy.

 

Výstupy projektu:
- Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání: 7
- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání: 1.840 m2

Partneři projektu: 

Partner projektu je ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...