Mateřské školy Strakonice – regenerace zeleně

Projekt je spolufinancován z
Operačního programu Životní prostředí
prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Termín realizace: 
11/2009 - 05/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.707.781,- Kč
Způsobilé výdaje: 
1.623.860,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
83.921,- Kč (hrazeno žadatelem)
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
1.461.474,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
162.386,- Kč
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem tohoto projektu je celková revitalizace zahradních areálů tří mateřských škol ve Strakonicích tak, aby zeleň ve školních zahradách v daných situacích především chránila tyto zahrady od negativních vlivů z okolních komunikací, ale také zlepšovala mikroklima v objektech. Jedná se o Mateřskou školu A. B. Svojsíka 892, Mateřskou školu Lidická - odloučená pracoviště Holečkova 413 a Spojařů 1260.

Nejdůležitější aktivitou celého projektu je revitalizace zeleně. Součástí této revitalizace bude odstranění či prořezy stávající přestárlé, přerostlé či nevyhovující zeleně v prostorách zahrad mateřských škol. Jedná se především o ošetření stávající zeleně, dále pak vykácení starých vzrostlých stromů. Tím se zvýší celková bezpečnost zahrad vzhledem k jejich funkci. Po té budou doplněny o novou zeleň, kam patří především – výsadba solitérních stromů, keřů a keřových pater či trvalek, obnova travních porostů. Součástí projektu je také následná péče o zeleň. Snahou projektu je zeleň v zahradách mateřských škol nejen zachovat, ale především výrazně podpořit její regeneraci.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...