Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků Grantového programu Úcta k předkům

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2012 – 10/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
47.300 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
30.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
17.300 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14. 3. 2012
Přidělení dotace: 
15. 5. 2012
Ukončení projektu: 
31. 10.2012
Stručný obsah projektu: 

V rámci I. etapy projektu bude odborně zrestaurována pískovcová plastika truchlící ženy, která je dominantním prvkem pomníku obětem 1. světové války na návsi ve Starém Dražejově.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU