Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Grantového programu „Opravy a rekonstrukce mateřských škol. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku“.

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2012 - 10/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
683.735,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
300.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
383.735,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
20.03.2012
Přidělení dotace: 
15.05.2012
Ukončení projektu: 
31.10.2012
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je navýšit kapacitu MŠ Šumavská a alespoň dílčím způsobem tak přispět k uspokojení extrémní poptávky po zařízeních pro děti předškolního věku.

 

V rámci projektu dojde k navýšení stávající kapacity MŠ Šumavská o 24 míst, tj. ze současných 112 na nových 136 míst. Nová učebna pro 24 dětí bude vybudována v prostorách bývalé jídelny (v tuto chvíli již nevyužívané), která k objektu mateřské školy přiléhá. Stavebními úpravami zde vzniknou prostory pro provoz nové třídy, tj. konkrétně herna vč. ložnice, šatna a kompletní sociální zařízení.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.