Architekt Kiszka představí studie centra Strakonic (11.Leden.2013)

Filmové snímky připomenou bourání i nedávnou revitalizaci

Jakou tvář by mohlo mít centrum města Strakonice? Je vůbec možné napravit necitlivé zásahy ze sedmdesátých let minulého století? O tom se můžete dozvědět více v pondělí 21. ledna 2013 v 16.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu. Architekt Josef Kiszka zde představí centrum našeho města ve studiích, které vypracoval.

Více se dozvíte například o Územní studii „Podskalská – Lázeňská“, která řeší budoucí uspořádání prostor kolem jmenovaných ulic a částečně také ulic U Sv. Markéty a Katovická. Podle městského architekta Davida Andrlíka jde o bolavé místo Strakonic. „V minulosti došlo v souvislosti s výstavbou nové čtyřproudé komunikace k výraznému bourání původních staveb a nešetrným zásahům do urbanistiky celého prostoru,“ vysvětluje. Zůstaly obnažené zadní trakty budov, které jsou při průjezdu městem po hlavní komunikaci zřetelně vidět.
Územní studie stanoví podmínky pro novou výstavbu v uvedeném prostoru, vymezuje plochy pro dostavbu domů, pozemky pro veřejná prostranství a zeleň, pro veřejné komunikace. „To znamená, že neurčuje, jak by měly jednotlivé stavby vypadat, ale doporučuje, kde by měla být zástavba, kde zeleň a kudy by měly vést cesty,“ doplňuje Marta Slámová z odboru rozvoje Městského úřadu ve Strakonicích.
 

Kiszkova studie řeší například také prostor proluky u pivovaru, kde jsou podmínky pro realizaci polyfunkčního záměru, který by mohl toto místo významně urbanisticky pozvednout. Studie také předpokládá zúžení stávající průjezdové komunikace či dostavbu objektů u kostela sv. Markéty. Novou podobu by mohla plánovanou zástavnou získat také plocha pod Papežovými domy. Změnilo by se také nároží u vjezdu do Bavorovy ulice a mezi Velkým a Palackého náměstím by mohl vzniknout centrální prostor – tzv. esplanáda, která by městskému centru dodala chybějící celistvost.
 

Na programu bude rovněž unikátní archivní film ze sedmdesátých let o bourání starých Strakonic. A v kontrastu s ním budete moci zhlédnout dvacetiminutový snímek Strakonické televize o rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor dokumentující nedávný počin k vytvoření příjemnějšího městského centra.

NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Upozornění na omezení provozu sběrného dvora. Technické služby Strakonice oznamují, že...
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...