Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

  • Řešené území se nachází podél komunikace 1/22 západně od centrálního zastavěného území města Strakonice. Plošný rozsah územní studie je označen v Uzemním plánu Strakonice (US Podskalí -1) a skládá se zčásti ploch označených v Územním plánu Strakonice jako ST 54, ST 53, ST 55 a ST 56). Celková rozloha řešeného území je 10 ha. Jedná se o plochy s funkčním využitím „plochy občanského vybavení - neveřejný zájem“, „plochy smíšené obytné - bydlení a podnikání“, „plochy bydlení - bytové domy“, „plochy bydlení - rodinné domy“ a „plochy pro parkování a veřejné prostranství“. Pořizovatel Územní studie Podskalí 1 Odbor rozvoje – úřad územního plánování MěÚ Strakonice schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu dne 26. 2. 2013.

  • Úřad územního plánování oveřil aktuálnost územní studie a dne 24. 2. 2021 vložil data o její aktuálnosti do evidence územně plánovací činnosti - předmětná územní studie je nadále využitelná a aktuální.