Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Sportovní liga seniorů
21. 10. 2022

Podrobné informace na telefonních číslech: 606 246 246 Jana Kordíková, 777 281 123 Stanislav Kašpar

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
20. 10. 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody

Ve středu 27. 10. 2022, od 8 do 16 hodin v ulici Arch. Dubského bude z důvodů přepojování nového vodovodního řadu v ul. Zvolenská přerušena dodávka pitné vody.

Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u čp. 978 a 971.

Více inofrmací na tel.: 724 974 001

Burza škol
19. 10. 2022

V úterý 25.10.2022 od 8:30 do 15:00 hodin proběhne v domě kultury ve Strakonicích prezentace středních škol, odborných učilišť a firem, které nabídnou své možnosti pro budoucí studenty a uchazeče o zaměstnání.

 

 

 

Městská podpora volnočasových aktivit dětí 6 - 15 let s trvalým pobytem ve Strakonicích
04. 10. 2022

PODPORA MĚSTA PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

Ať už si vaše dítě vybere sportovní nebo uměleckou volnočasovou aktivitu, město Strakonice ji podpoří 500 korunami.
Od 1. října je aktivní dotační program města Strakonice podporující volnočasové aktivity dětí - Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích ve školním roce 2022/2023.
Formuláře potřebné pro žádost o podporu jsou dostupné na: www.strakonice.eu/content/mimoradna-podpora

Žadatel odevzdá vyplněný formulář a voucher na podatelně MěÚ Strakonice. Potvrzený voucher následně předá vybranému subjektu a na základě smlouvy bude zaslána podpora organizaci zajišťující volnočasovou aktivitu vašeho dítěte.
Finanční prostředky jsou prioritně určeny na úhradu členských příspěvků či poplatků za vámi vybraný kroužek. Tímto město šetří peníze zákonných zástupců dětí.
Veškeré potřebné informace a pravidla mimořádné podpory jsou k dispozici na výše uvedené adrese.
Žádat je možné až do 23.12.2022.

My v tom Jihočechy nenecháme
03. 10. 2022

My v tom Jihočechy nenecháme

Dnes v pondělí 3. 10. 2022 byl zahájen příjem žádostí v rámci dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“.
Žádat o finanční dar od města Strakonice je možné v dotačním programu:

č. 1 Podpora dětí a v dotačním programu
č. 2 Podpora poživatelů důchodu.

Žádosti a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách města Strakonice: https://www.strakonice.eu/formulare...

Podání žádostí je možné učinit:
- datovou schránkou: ID datové schránky: 4gpbfnq
- poštou na adresu: Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
- osobně: na podatelnu MěÚ Strakonice v úředních dnech

Sběr žádostí bude ukončen 30.12.2022.

 

Veškeré potřebné informace pro žadatele jsou podrobně uvedeny v příloze.

Strakonice, ty prostě musíte prožít
27. 9. 2022

Nové propagační video představuje na téměř pětatřiceti kilometrech čtverečních se rozprostírající Strakonice jako město, které zosobňuje barevné místo pulzující v dynamickém rytmu stvořené pro rodinný, společenský, ale i pracovní život. Místo, které proto, abyste ho pochopili, prostě musíte prožít. Přijďte to zkusit.  

O jeho vznik se postaraly pracovnice oddělení podpory kultury a sportu. Mrkněte, jak se jim to povedlo. 

Připomínky k jízdním řádům MHD
27. 9. 2022

Připomínky k MHD

V tuto chvíli se začínají sestavovat nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Pokud byste chtěli přispět svou zkušeností ke změně konkrétních spojů, prosíme o připomínky nejpozději do 20. října 2022 na e-mailovou adresu garbiela.turkova@mu-st.cz.

Děkujeme.

Upozornění na vstup do volebních místností č. 6 a 7
23. 9. 2022

Oznámení pro občany - v souvislosti s rekonstrukcí ulice Zvolenská je ztížený přístup do volebních místností č. 6 a 7

Do volební místnosti č. 6 v ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad bude ve dnech voleb problematický přístup z důvodu opravy ulice Zvolenská. Místnost zůstává stejná, ale přístup do ní nebude z ulice Zvolenská, nýbrž z ulice Krále Jiřího z Poděbrad. Vcházet se bude v místě přerušeného plotu u sochy krále Jiřího z Poděbrad, projde se po vyštěrkované cestě směrem ke školní jídelně.

Ztížený bude i přístup k volební místnosti č. 7 ve Sportovní hale a to z důvodu uzavření spojovací uličky mezi komunikacemi Zahradní a Máchova. Nejsnazší cesta vede po pěšině mezi panelovými domy a areálem gymnázia.

Omezení težby písku v pískovně v Holi
22. 9. 2022

Oznámení o omezení těžby písku v pískovně v Holi

 

Od 1. října 2022 bude těžba a prodej písku probíhat vždy v sudý týden v úterý od 7:00 do 13:00 hodin.
 
Další informace k provozu pískovny získáte na telefonních číslech 380 420 435 nebo 702 011 844 (pí. Hollarová).
 
Na stejných telefonních číslech lze také sjednat ve výjmečných případech individuální těžbu a prodej písku mimo provozní dobu pískovny.
 
Aktuální cena kopaného písku: 202 Kč/tunu (včetně DPH).