Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Setkání jubilantů
03. 8. 2022

Setkání jubilantů

Každoročně město Strakonice společně s Infocentrem pro seniory pořádalo setkání dříve narozených, kteří v daném roce oslavili kulaté životní jubileum. Až covid tato milá setkání na dva roky zastavil.

Nyní je k dispozici nádherný venkovní prostor Panské zahrady, kde se přímo nabízelo setkání uskutečnit.

To proběhne již tuto neděli 7. srpna od 16:00 hodin.

Jubilanté jsou pozvaní a vy, kteří byste jim chtěli ještě jednou blahopřát, a nebo se s nimi jen setkat v příjemném prostředí přírody, jeste srdečně zváni.

Na setkání se těší vedení města Strakonice a Infocentrum pro seniory Strakonice.

Nábor dětí do plaveckého oddílu
03. 8. 2022

Chcete své dítě přihlásit do plaveckého oddílu?

TJ Fezko Strakonice pořádá nábor nových členů ve věku 6 - 8  let ve dvou termínech 23. 8. a 5. 9. 2022 ve venkovním areálu strakonického plaveckého stadionu.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

obrázek
26. 7. 2022

Od 12. června letošního roku došlo ke změně dopravce zajišťujícího veřejnou linkovou autobusovou dopravu pro oblast Strakonice. Provoz těchto linek nově zajišťuje společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Vlivem toho se nyní nelze bezplatně přepravovat z a do zastávek – Strakonice, Na Podskalí; Strakonice, Nový Dražejov a Strakonice, Střela tzv. linkami PAD (tj. linkami č.  380 726 – Strakonice – Krty – Mnichov, 380 725 – Strakonice – Střelské Hoštice – Horažďovice, 380 724 – Strakonice – Volenice – Soběšice, 380 723 – Strakonice – Volenice – Strašice a 380 722 – Strakonice – Volenice – Zvotoky). Město Strakonice v současné době jedná o uzavření nové smlouvy, na jejímž základě by bylo opět možné se přepravovat z a do výše zmíněných zastávek bezplatně. Město Strakonice prosí občany o trpělivost.

Otevření mostu Jana Palacha
22. 7. 2022

V neděli 24. 7. 2022 vpodvečer bude rekonstruovaný most Jana Palacha přes Volyňku otevřen pro osobní dopravu.

Aktuálně probíhají poslední dokončovací práce a tím bude uzavírka hlavního průtahu městem ukončena.

Nedostatek stavebního materiálu způsobil lehký posun termínu dokončení, přesto děkujeme dodavatelské firmě za odvedenou práci.

A všem řidičům děkujeme za trpělivost a pochopení.

Upozornění na úplnou uzavírku - Velké náměstí
22. 7. 2022

Upozornění na úplnou uzavírku - Velké náměstí

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, p o v o l u j e žadateli – městu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Velké náměstí ve Strakonicích, před domem č.p. 55.

Úplná uzavírka se povoluje z důvodu opravy prahu na komunikaci před domem č. p. 55.

Uzavírka se povoluje od 25.7.2022 do 31.7.2022.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS, a.s., Strakonice ze dne 21. 6. 2022 se uzavírka dotkne linky MHD 385004 Strakonice, aut. nádr. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice, Raisova – Strakonice, aut. nádr.

Po dobu uzavírky budou spoje této linky vedeny po stanovené objížďce Katovická ulice – Husova – Radomyšlská a dále dle platného jízdního řádu. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice, Velké náměstí.

21. 7. 2022

Oznámení o provádění prací v komunikaci – chodníku – ul. Podsrpenská 100
Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme nuceni uskutečnit dne 21.07.2021 práce v komunikaci (chodníku) v ulici Podsrpenská pro odstranění závady na vodovodním potrubí DN 90 PE.
Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na

- obnovení dodávky pitné vody v lokalitě

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice

Uzavření silnice I/22 v úseku železničního přejezdu Poříčí
08. 7. 2022

Zítra 9. 7. 2022 bude v podvečerních hodinách uzavřen železniční přejezd na silnici I/22 Poříčí. Uzavírka potrvá zhruba týden. Objízdná trasa je uvedena v příloze.

Stavbou nebude možný průjezd. Prosíme řidiče o dodržení objízdné trasy.

Z důvodu poškození železničního přejezdu vlivem dešťových srážek bude dne 9. 7.2 022 havarijně uzavřena silnice I/22 v místě železničního přejezdu P 1173 „Na Poříčí“ – v úseku Katovice - Horažďovice.

Předpokládaný konec prací - do 17. 7. 2022 dle stavu podloží a klimatických podmínek.

Odkaz na žel. přejezd: https://mapy.cz/s/robajunalu

Průjezd stavbou není možný. Objízdná trasa značena po II/188 – I/20 přes Blatnou a I/4 Strakonice.

Prodloužení uzavírky mostu přes Volyňku
07. 7. 2022

Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace I/22 Strakonice - oprava mostu přes Volyňku

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje odboru dopravy a silničního hospodářství o úplné uzavírce provozu na silnici I/22 Strakonice v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 22-038 přes řeku Volyňku v ulici Komenského.

Termín úplné uzavírky 4. 7. - 24. 7. 2022.

Ve dnech 18. - 24. 7. 2022 bude osobní linková doprava vedena již skrze uzavřený úsek silnice I/22 po mostě.

Provoz automobilové dopravy bude obnoven po 24.7.
Chodci i nadále budou využívat náhradní lávku. 

Nadále platí výlukové jízdní řády do 17. 7. 2022.

Znění naleznete v příloze.

Přerušení dodávky pitné vody - 16. 7. 2022
07. 7. 2022

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat bude v sobotu 16.7.2022 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka pitné vody v ul. Bezděkovská a Komenského. Cisterna s vodou bude přistavena v každé ulici.