Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Výběrové řízení
20. 2. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa Úředník/ úřednice odboru dopravy MěÚ Strakonice, oddělení přestupkového řízení. 

SOS tlačítko zdarma
16. 2. 2023

SOS tlačítko je vhodné zejména pro seniory nebo hendikepované. Po stisknutí tlačítka může poslat nouzovou zprávu s GPS polohou na přednastavená čísla anebo 24/7 pult centrální ochrany, který následně zajistí výjezd služby.
Pro více informací volejte na telefon: 724 182 325 nebo piště na e-mail: operator@zivotplus.cz

Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství
14. 2. 2023

V místě: Strakonice – u domu Dukelská 206, chodník, dlažba 9 m².
Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:
- obnovení odtoku odpadních vod v uliční stoce.

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice

Sběr žádostí dotace 2023
01. 2. 2023

Zastupitelstvo města Strakonice na prosincovém zasedání schválilo dotační programy pro rok 2023 na podporu kultury, tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit a pro sociální oblast.

Dotace do oblastí:

- Podpora kultury v roce 2023

- Dotace na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2023

- Dotace na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity dospělých pro rok 2023

 

Do oblasti sociální začíná sběr žádostí 6. 2. 2023

- Finance pro sociální oblast v roce 2023

 

Celkově na podporu akcí v rámci těchto dotačních programů město Strakonice vyčlenilo z rozpočtu 12 568 890 korun.

VÍCE SO DOZVÍTE A FORMULÁŘE NALEZNETE NA: www.strakonice.eu/samosprava/dotace

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
27. 1. 2023

V místě s přesným popisem místa prováděných prací:

Strakonice – Vodní 1397

Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:

- obnovení dodávky pitné vody v lokalitě

- zamezení podmáčení okolních nemovitostí

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice

Tříkrálová sbírka
25. 1. 2023

Oproti loňsku i v samotných Strakonicích padl rekord. Koledníčci vysbírali 219 636 korun. Všem, kteří do zapečetěných kasiček Charity či přes on line platby přispěli, patří veliké poděkování.
Peníze budou použity na projekt přístavby nového Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. V kompetenci místní Charity je vybrat si účel sbírky. Ten ovšem musí schválit Českobudějovická diecéze. A protože se tak stalo, bude možné za předpokladu, že na projekt bude poskytnuta dotace, přispět i výtěžkem z Tříkrálové sbírky.

Poděkování si zaslouží i malí koledníčci. Letos, pravda, je nesužovaly kruté a třeskuté mrazy jako v předešlých letech, kdy do našich domovů a kanceláří nakukovali se zmrzlými nosíky. I tak si pět stovek dětí nesoucích koledu náš vděk zaslouží.

Milé děti, děkujeme a zase za rok.

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání
24. 1. 2023

Aktivní jedinci, podnikatelé, ale i spolky mohou společně žádat o grant v rámci programu Dokážeme víc, který podporuje sousedské projekty.
Pokud máte nápad, myšlenku, jak si zvelebit místo, kde žijete, Nadace Via vám v tom pomůže až 500 000 korunami.
Podrobné informace o grantových projektech naleznete na: https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/granty-500

 

 

obrázek
19. 1. 2023

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle mezinárodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Městský úřad
13. 1. 2023

Oznámení městského úřadu

Od 9. 1. 2023 jsou vstupní dveře do budov Městského úřadu Strakonice na Velkém náměstí 2 a 3 a na Stráži 137, opatřeny bezpečnostním přístupovým systémem. Ten dveře pro veřejnost automaticky uvolní 15 minut před začátkem pevné pracovní doby a naopak uzavře 15 minut po ukončení pevné pracovní doby.

Pondělí    07:45 – 16:15

Úterý       07:45 – 14:15

Středa      07:45 – 18:15

Čtvrtek    07:45 – 14:15

Pátek       07:45 – 13:15

Mimo výše uvedené časy budou vstupní dveře uzavřeny a veřejnost může do budovy Velké náměstí 3 vstoupit vchodem k podatelně.