Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově
28. 2. 2023

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově

Od března do května 2023 bude probíhat v ulici Na Ostrově investiční akce „Odkanalizování lokality Strakonice – Ostrov“. V této době bude průchod ulicí Na Ostrově zcela uzavřen. Pěší mohou využít trasu z parkoviště u sv. Markéty podél náhonu až do ulice Tržní (viz foto).

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
27. 2. 2023

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - nebude přerušena dodávka elektrické energie dne

1. 3. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin ve Strakonicích v ulici Tisová pravá strana od čp. 270 nahoru po čp. 237 včetně.

Nová závora ve sběrném dvoru
21. 2. 2023

Nová závora do sběrného dvora

V listopadu loňského roku byla do sběrného dvora U Blatenského mostu pořízena nová závora se sklopnou podpěrou. Na jejím financování se podílel kolektivní systém Elektrowin, a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. Po splnění podmínek Motivačního programu městem Strakonice jako spolupracujícím městem zapojeným do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností Elektrowin byla čerpána odměna výši 40 000,- Kč.     

Radka Mrkvičková, odbor ŽP

Výběrové řízení
20. 2. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa Úředník/ úřednice odboru dopravy MěÚ Strakonice, oddělení přestupkového řízení. 

SOS tlačítko zdarma
16. 2. 2023

SOS tlačítko je vhodné zejména pro seniory nebo hendikepované. Po stisknutí tlačítka může poslat nouzovou zprávu s GPS polohou na přednastavená čísla anebo 24/7 pult centrální ochrany, který následně zajistí výjezd služby.
Pro více informací volejte na telefon: 724 182 325 nebo piště na e-mail: operator@zivotplus.cz

Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství
14. 2. 2023

V místě: Strakonice – u domu Dukelská 206, chodník, dlažba 9 m².
Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:
- obnovení odtoku odpadních vod v uliční stoce.

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice

Sběr žádostí dotace 2023
01. 2. 2023

Zastupitelstvo města Strakonice na prosincovém zasedání schválilo dotační programy pro rok 2023 na podporu kultury, tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit a pro sociální oblast.

Dotace do oblastí:

- Podpora kultury v roce 2023

- Dotace na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity pro rok 2023

- Dotace na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity dospělých pro rok 2023

 

Do oblasti sociální začíná sběr žádostí 6. 2. 2023

- Finance pro sociální oblast v roce 2023

 

Celkově na podporu akcí v rámci těchto dotačních programů město Strakonice vyčlenilo z rozpočtu 12 568 890 korun.

VÍCE SO DOZVÍTE A FORMULÁŘE NALEZNETE NA: www.strakonice.eu/samosprava/dotace

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
27. 1. 2023

V místě s přesným popisem místa prováděných prací:

Strakonice – Vodní 1397

Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:

- obnovení dodávky pitné vody v lokalitě

- zamezení podmáčení okolních nemovitostí

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice

Tříkrálová sbírka
25. 1. 2023

Oproti loňsku i v samotných Strakonicích padl rekord. Koledníčci vysbírali 219 636 korun. Všem, kteří do zapečetěných kasiček Charity či přes on line platby přispěli, patří veliké poděkování.
Peníze budou použity na projekt přístavby nového Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. V kompetenci místní Charity je vybrat si účel sbírky. Ten ovšem musí schválit Českobudějovická diecéze. A protože se tak stalo, bude možné za předpokladu, že na projekt bude poskytnuta dotace, přispět i výtěžkem z Tříkrálové sbírky.

Poděkování si zaslouží i malí koledníčci. Letos, pravda, je nesužovaly kruté a třeskuté mrazy jako v předešlých letech, kdy do našich domovů a kanceláří nakukovali se zmrzlými nosíky. I tak si pět stovek dětí nesoucích koledu náš vděk zaslouží.

Milé děti, děkujeme a zase za rok.