Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku - Sociální infrastruktura Čestice
12. 4. 2024

Informace o náplni práce, pracovní pozici a požadavcích naleznete v příloze.

infrastruktura Čestice
09. 4. 2024

Od roku 2021 městys Čestice intenzivně pracuje na spuštění ojedinělého komunitního projektu sociálních služeb. Jeho součástí je kompletní rekonstrukce bývalé zemědělské budovy č.p.122, která se nachází v centru městyse Čestice v blízkosti místního zámku. V patře domu vzniklo, za podpory Jihočeského kraje a finančních prostředků čerpaných z Krajského investičního fondu, 10 bytových jednotek typu 1+kk a 2+kk, které budou sloužit jako trvalé bydlení pro seniory. V přízemí jsou vybudovány 3 bytové jednotky 2+kk pro chráněné bydlení, společenský sál a zázemí pro další sociální služby, které jsou určeny nejen pro obyvatele domu, ale i pro další občany Čestic a přilehlých obcí. Tato část projektu s názvem “Sociální infrastruktura Čestice“ byla podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
 

V letošním roce zřídilo zastupitelstvo městyse Čestice stejnojmennou příspěvkovou organizaci „Sociální infrastruktura Čestice“, jejímž cílem je poskytování následujících sociálních služeb:
 - Sociálně aktivizační služby pro seniory, chronicky nemocné a zdravotně postižené osoby, které mají za cíl udržet uspokojivý, aktivní, soběstačný a nezávislý život ve vlastní domácnosti.
 - Pečovatelská služba pro osoby, které nejsou plně soběstačné a vyžadují občasnou pomoc umožňující setrvání v domácím prostředí.
 - Chráněné bydlení pro osoby vyžadující intenzivní pomoc, kterou již není schopná zajistit terénní pečovatelská služba. Jedná se o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění (včetně duševního), které by jinak byly vytrženy z místní komunity a pravděpodobně umístěny v ústavním zařízení.

V následujících měsících je v plánu kolaudace stavby, výběrové řízení na ředitelku/ředitele příspěvkové organizace, nábor dalšího personálu a registrace sociálních služeb. V druhé polovině roku již začne komunitní projekt sloužit svým klientům. Pravidla pro přidělování bytů pro seniory v patře objektu jsou již nyní zveřejněna na webu městyse Čestice.

Jan Zábranský, starosta městyse Čestice

Bezplatné testování
08. 4. 2024

Patnáct minut. Jen tolik času zabere test na infekční nemoci, který je anonymní a zdarma. „Byli bychom rádi, kdyby lidé tuto příležitost využili a překonali své obavy. Víme, že může být těžké odhodlat se a přijít. Lidé také mívají strach z toho, jak test dopadne. Nicméně lepší je vědět než nevědět. Včasný záchyt nemoci zvyšuje šance na léčbu a zároveň velmi limituje její další nevědomé šíření,“ vysvětluje Bc. Pavla Vacíková, vedoucí Kontaktního centra PREVENT ve Strakonicích.
Samotný test bude v odběrové sanitce provádět zdravotník z kapilární krve odebrané z prstu. Po vyšetření se každý otestovaný dozví svůj výsledek během několika minut. Testy spolehlivě odhalí žloutenku typu B a C, HIV a syfilis.
Proč se přijít otestovat? Infekce jako je virus HIV nebo žloutenka typu C se nemusí projevit řadu let. Mnozí tak o tom, že jsou nakažení, ani neví. Bezplatné testování je příležitost, jak nemoc odhalit a získat potřebné informace pro prevenci, popř. léčbu.
PREVENT 99 testuje na infekční nemoci už několikátým rokem. Za tu dobu velký počet lidí s pozitivním testem už nastoupil, nebo úspěšně absolvoval léčbu, která je v dnešní době poměrně jednoduchá, rychlá a vysoce účinná.
Mobilní testování pro veřejnost zajišťuje PREVENT 99 ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc. Bezplatné testování podpořila společnost AbbVie.

Kontakt pro média:
Bc. Pavla Vacíková, vedoucí Kontaktního centra PREVENT Strakonice, tel: +420 725 839 389,

Strojní čištění
26. 3. 2024

Proces strojního čištění bude probíhat systematicky po celém městě a bude zahrnovat použití speciálních strojů, kvůli kterým budou obyvatelé vyzvání ke spolupráci v rovině respektování zákazových značek upravujících parkování v ulicích města.
Za vstřícnost předem děkujeme.
V úterý 2. dubna se začíná ulicemi Sokolovská, Hradební, Hrnčířská, Čelakovského, Na Stráži, Pionýrská. Dále dle přiloženého harmonogramu.

Policistou na zkoušku
20. 3. 2024

Možnost existuje ve areálu Sportovního klubu Policie České Budějovice ve čtvrtek 25. 4. 2024 kdykoliv od 13 do 17 hodin. 

Zkuste práci 158x jinak.

Veletrh práce
18. 3. 2024

Veletrh je určen pro každého, kdo právě hledá nové zaměstnání, brigádu či praxi – lidé z úřadu práce, široká veřejnost, ale i žáci a studenti posledních ročníků škol. Jedná se o veřejnou akci, kterou pořádá Jihočeská hospodářská komora a vstup je zdarma.

 

Odkaz na akci: https://www.veletrhy-prace.cz/planovane-akce/veletrh-prace-ve-strakonicich-2024

 

 

Uzavření sběrného dvoru
08. 3. 2024

Technické služby Strakonice, s. r. o., oznamují, že dne 31. 3. 2024 bude Sběrný dvůr U Blatenského mostu z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Rekonstrukce ulice Volyňská
04. 3. 2024

V prvním měsíci stavby bude dle vyjádření ŘSD ČR Volyňská ulice i nadále s omezením průjezdná a to kyvadlovým provozem. V průběhu dubna dojde k úplné uzavírce a veškerá doprava, jak ve směru do Strakonic, tak na výjezdu z města směrem na hranice bude převedena na objízdnou trasu.

 

OBJÍZDNÉ TRASY V ÚPLNÉ UZAVÍRCE ULICE

Pro osobní automobily a nákladní do 7,5 tuny je oficiální objízdná trasa přes Nebřehovice kam se odbočí na začátku Strakonic ve směru od Volyně. V Nebřehovicích se najede na silnici I/22 od Vodňan a přes Podsrp se přijede na okružní křižovatku u hřbitova. Objízdná trasa je obousměrná po celé své délce 9 km.

Pro vozidla nad 7,5 tuny je objízdná trasa delší. Ve Vimperku se odbočí na Husinec, dále na Těšovice a přes Bavorov do Vodňan. Z Vodňan po silnici I/22 do Strakonic. Objízdná trasa bude opět obousměrná v délce 65 km. Zajížďka pro vozidla je v délce 36km.

Nabídka práce
04. 3. 2024

Místo výkonu práce - Domov pro seniory Rybniční 1282, Strakonice. Více informací naleznete v příloze.